2018

Dúbravské vianočné trhy

Nie veľké, ani preplnené, no svojské, a najmä miestne, dúbravské. Vianočné trhy mestskej časti spájali od 14. do 16. decembra asi všetko. Rockerov so spevokolom Miestneho odboru Matice slovenskej, seniorov s […]

Výročná valná hromada SDH - Moutnice

V sobotu dňa 08.12.2018 sme prijali pozvanie na riadne zasadnutie výročnej valnej hromady u našich priateľov – dobrovoľných hasičov zo Sboru dobrovolných hasičů Moutnice. Po úvodnom privítaní členov, zástupcov spriatelených […]

Dňa 25.10.2018 sme v čase od 17:00 h. do 19:00 h. zabezpečovali s vozidlom CAS-15 Iveco a osádkou 1+4 požiarno-asistenčnú službu pri príležitosti konania kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom „Halloween party“, ktoré organizoval Dom […]

Potešilo a úprimne ďakujeme

„Za polievanie okrasnej zelene a drevín, čistenie ulíc a chodníkov, ako aj sôch na verejnom priestranstve, za požiarnu a zdravotnú asistenciu pri mnohých kultúrno-spoločenských podujatiach, edukáciu v oblasti protipožiarnej prevencie pre deti, mládež aj […]

Memoriál Vladimíra Ružičku - Schody 2018

SCHODY´2018 – medzinárodná súťaž hasičov v behu do výškovej budovy RTVS Dňa 17. augusta 2018 sa v dopoludňajších hodinách začala súťaž profesionálnych, závodných a dobrovoľných hasičov v behu do najvyššieho […]

PYROCAR 2018

PYROCAR´2018 – najväčšie stretnutie hasičov a hasičskej techniky na letisku Přibyslav   Už piaty ročník najväčšieho stretnutia hasičov a hasičskej techniky s medzinárodnou účasťou sa uskutočnil v dňoch 17. a 18. augusta 2018 na letisku […]

Brigáda - čistenie Horánskej studne

V sobotu dňa 7.7.2018 uskutočnili členovia DHZ BA – Dúbravka pracovnú brigádu, zameranú na vyčistenie vnútorného priestoru Horánskej studne – symbolu MČ BA Dúbravka od pevných nečistôt, naplavenín a väčšieho množstva komunálneho […]