Pozvánka na Zábavné popoludnie v parku Pekníkova

Srdečne vás pozývame už túto sobotu 08.09. od 15:00 do parku Pekníkova. Okrem množstva atrakcií pre deti aj dospelých sa bude konať aj súťaž hasičských družstiev v požiarnom útoku o Pohár starostu m.č. Bratislava-Dúbravka. Tešíme sa na vás!