Polievanie okrasných drevín v Dúbravke počas letných mesiacov

Na základe požiadavky zo strany Miestneho úradu Dúbravka od mája 2018 zabezpečujeme v pravidelných intervaloch počas horúcich letných dní polievanie okrasných drevín a kríkov v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka. Celkový počet predstavuje 154 ks drevín vysadených počas rokov 2015-2017. Začiatkom roka 2018 sa uskutočnila nová výsadba drevín v počte    45 ks a okrasných kríkov v počte 1500 ks. Pre tento účel je využívaná hasičská technika CAS-15 Iveco, voda na zalievanie je čerpaná z Horánskej studne, resp. verejnej hydrantovej siete.