Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava – Dúbravka
Žatevná 1
841 01 Bratislava
IČO : 00177474/0104
č. účtu : 5054037733/0900
Ing. Matej Filípek, predseda
+421 905 284054
Bc. Radovan Nižňanský, DiS., podpredseda-veliteľ
+421 904 366348
info@dhzdubravka.sk
www.facebook.com/dhzdubravka