Memoriál Vladimíra Ružičku – Schody 2018

SCHODY´2018 – medzinárodná súťaž hasičov v behu do výškovej budovy RTVS

Dňa 17. augusta 2018 sa v dopoludňajších hodinách začala súťaž profesionálnych, závodných a dobrovoľných hasičov v behu do najvyššieho poschodia budovy RTVS v Bratislave. Uskutočnil sa už 19. ročník Memoriálu Vladimíra Ružičku pod názvom SCHODY Bratislava 2018. Tejto fyzicky náročnej súťaže sa zúčastnilo celkom 56 dvojíc nielen zo Slovenska, ale aj okolitých štátov. Úlohou súťažných dvojíc bolo vybehnúť v plnej výstroji s aktívnym vzduchovým dýchacím prístrojom po schodoch výškovej budovy až do 22. poschodia. Závod sa konal za sťažených podmienok, nakoľko niektoré úseky poschodí boli v úplnej tme, čo navodilo situáciu reálneho zásahu. Pritom obidvaja členovia súťažnej dvojice sa museli navzájom kontrolovať, aby boli od seba vzdialení maximálne na jedno rameno schodiska. To bol ďalší dôležitý a limitujúci faktor, ovplyvňujúci výkony súťažiacich. Každá súťažná dvojica mala možnosť len jedného „ostrého“ pokusu, pričom sa počítal čas druhého člena dvojice dobiehajúcej do cieľa.

Samozrejme nechýbali ani členovia Dúbravského dobrovoľného hasičského zboru v zložení Bc. František Šipka a MSci. Michal Račko, ktorý sa súťaže zúčastnil po prvý krát. Napriek veľkej konkurencií predviedli úctihodný výkon s dosiahnutým časom 3:56:60 a celkovým umiestnením na 31. mieste. Menovaným ďakujeme za vzornú reprezentáciu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka a prajeme im veľa úspechov do ďalšieho ročníka tejto populárnej súťaže!

foto: HaZÚ BA