Hasičská súťaž o putovný pohár starostu MČ BA – Záhorská Bystrica

Dňa 13.10.2018 (sobota) sme sa pri veži „Poľný mlyn“ v katastri mestskej časti Záhorská Bystrica zúčastnili zaujímavej hasičskej súťaže od vozidla CAS-15 Iveco Daily. Spoločne sme sa tu počas krásneho jesenného počasia zišli s ostatnými dobrovoľnými hasičskými zbormi z Jaroviec, Stupavy, Vysokej pri Morave a samozrejme z domácimi hasičmi.

V ojedinelom podaní hasičského útoku v kategóriách muži a ženy, museli členovia súťažného družstva zdolať tunel, následne naštartovať hasičské vozidlo, zacúvať k vodnému zdroju, vytvoriť dopravné vedenie, prekonať lávku a preskočiť okno, nastriekať terče pomocou zásahových kombinovaných prúdnic v čo najkratšom čase. Naše mužské družstvo sa umiestnilo na 5. mieste, po slávnostnom nástupe a vyhlásení výsledkov nás čakalo pohostenie v podobe výborného hasičského guľáša.