Výročná valná hromada SDH – Moutnice

V sobotu dňa 08.12.2018 sme prijali pozvanie na riadne zasadnutie výročnej valnej hromady u našich priateľov – dobrovoľných hasičov zo Sboru dobrovolných hasičů Moutnice. Po úvodnom privítaní členov, zástupcov spriatelených zborov a hostí predniesol starosta SDH p. Jiří Dohnálek správu o činnosti a hospodárení za rok 2018. Nasledovalo oboznámenie prítomných s programom činnosti na nasledujúce obdobie. Pred ukončením oficiálneho zasadnutia prebehla diskusia, kde okrem iných pripomienok zaznela informácia o plánovaných prípravách osláv 130. výročia založenia SDH v Moutniciach, ktoré sa budú konať v dňoch 04.-05.05.2019.

Pri príležitosti konania slávnostnej členskej schôdze boli viacerí členovia ocenení vyznamenaniami a pamätnými listami. Nášmu Dobrovoľnému hasičskému zboru v Dúbravke bol pri príležitosti 100. výročia vzniku samostatného Československa udelený Okresným združením hasičů Brno – venkov pamätný list a pamätná medaila, vydaná v limitovanom množstve pri tejto významnej príležitosti. Po ukončení oficiálnej časti schôdze nasledovala spoločná večera a posedenie s našimi priateľmi.