Potešilo a úprimne ďakujeme

„Za polievanie okrasnej zelene a drevín, čistenie ulíc a chodníkov, ako aj sôch na verejnom priestranstve, za požiarnu a zdravotnú asistenciu pri mnohých kultúrno-spoločenských podujatiach, edukáciu v oblasti protipožiarnej prevencie pre deti, mládež aj seniorov a samozrejme osobnú pomoc obyvateľom Dúbravky pri záchrane ich života, zdravia a majetku pred požiarom, prípadne inou mimoriadnou udalosťou“.

Prišiel nám do dobrovoľného hasičského zboru takýto milý mail. Prekvapil, potešil a naštartoval do ďalšieho obdobia. Bol od nášho starostu RNDr. Martina Zaťoviča. Milé riadky, riadky poďakovania a úcty.

My, členovia dobrovoľného hasičského zboru v Dúbravke odpovedáme rovnako veľkým poďakovaním. A myslíme ho úprimne, podporu pociťujeme nielen zo strany vedenia mestskej časti, dúbravských poslancov ale aj pracovníkov miestneho úradu a ostatných organizácií v organizačnej pôsobnosti mestskej časti. V rovnakej miere si vážime vďaku od samotných obyvateľov s ktorými sa veľmi často stretávame.

Za spoluprácu počas posledných štyroch rokov, za doplnenie a opravu hasičskej techniky, starostlivosť o budovu hasičskej zbrojnice, za nové osobné terénne vozidlo, doplnenie potrebnej výstroje a výzbroje, za milé slová, podporu a ústretovosť. Bolo by toho ešte veľmi veľa a veríme, že spolupráca v podobnom duchu a s týmto tímom bude spoločne pokračovať v nastávajúcom období. Snáď sa nám podarí spoločne splniť náš vysnívaný sen o novej hasičskej zbrojnici a budeme tak môcť realizovať našu verejno-prospešnú činnosť v adekvátnych priestorových podmienkach.

 

Ing. Matej Filípek
veliteľ  DHZO