dhz_dubravka

Ukážka pre deti MŠ Ušiakova

V pondelok 22. mája sme navštívili deti zo škôlky MŠ Ušiakova 1, aby sme im hravou formou ukázali hasičskú techniku a porozprávali niečo o práci hasičov a o protipožiarnej bezpečnosti. […]

Previerkové cvičenie

V utorok 25. apríla sme sa zúčastnili previerkového cvičenia na Devínskej Kobyle v Bratislave. Útvary PZ SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru a Letky MV SR cvičili simulovanú situáciu zrážky […]

Súťaž zručností v Záhorskej Vsi

Dňa 01.04.2017 sa uskutočnila v Záhorskej Vsi súťaž v zručnosti s hasičskou technikou. Súťažilo sa 2-kolovo v štyroch dráhach, v každej z nich museli jednotlivo súťažiaci splniť určité úlohy, ktoré súviseli so zručnosťou v narábaní s […]