Súťaž zručností v Záhorskej Vsi

Dňa 01.04.2017 sa uskutočnila v Záhorskej Vsi súťaž v zručnosti s hasičskou technikou. Súťažilo sa 2-kolovo v štyroch dráhach, v každej z nich museli jednotlivo súťažiaci splniť určité úlohy, ktoré súviseli so zručnosťou v narábaní s hasičskou technikou.

prvej dráhe musel súťažiaci zapojiť nasávaciu hadicu na čerpadlo, následne naskrutkovať nasávací kôš na nasávaciu hadicu a pripevniť obe lanká. V druhej dráhe musel pretekár zapojiť hadicu „B“ na čerpadlo, druhý koniec zapojiť do zvislého ejektora, následne zapojiť druhú hadicu „B“ do druhej výuste ejektora a koniec hadice umiestniť na značku. Tretia dráha obsahovala zapojenie hadice „C“ na čerpadlo a do prenosného primiešavača, na primiešavač pripojiť savičku „D“, druhú hadicu „C“ zapojiť na primiešavač a následne na penotvornú prúdnicu. Štvrtá, posledná dráha, obsahovala prepojenie čerpadla a rozdeľovača pomocou hadice „B“, následne zapojiť hadicu „C“ na rozdeľovač, pripojiť prúdnicu „C“ a umiestniť ju na vyznačené miesto.

Súťaže sa zúčastnili dva tímy DHZ Dúbravka a to v kategórii „Dorast“ a „Muži“. Muži skončili na ôsmom mieste, kde v silnej konkurencii zaostali za prvým miestom, ktoré obsadili domáci, o necelých 9 sekúnd. Družstvo dorastu sa zúčastnilo svojej vôbec prvej súťaže a umiestnili sa na nádhernom 1. mieste, s takmer 10 sekundovým náskokom pred druhým družstvom.

 

Víťazom gratulujeme a držíme palce do ďalších súťaží.