Ukážka pre deti MŠ Ušiakova

V pondelok 22. mája sme navštívili deti zo škôlky MŠ Ušiakova 1, aby sme im hravou formou ukázali hasičskú techniku a porozprávali niečo o práci hasičov a o protipožiarnej bezpečnosti. Deti si vyskúšali aké je to sedieť v hasičskom aute, prezreli si rozličnú výstroj, vyskúšali si prilbu, dýchací prístroj či špeciálny odev a spolu s nami uhasili malý ohník. Veríme, že si odniesli veľa pekných zážitkov a nových vedomostí.

foto: MŠ Ušiakova 1