Previerkové cvičenie

V utorok 25. apríla sme sa zúčastnili previerkového cvičenia na Devínskej Kobyle v Bratislave. Útvary PZ SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru a Letky MV SR cvičili simulovanú situáciu zrážky paraglajdistov, ich záchrany a následného hľadania ďalších civilných osôb, ktoré išli športovcov hľadať.

foto: HaZÚ