Výcvik

Previerkové cvičenie

V utorok 25. apríla sme sa zúčastnili previerkového cvičenia na Devínskej Kobyle v Bratislave. Útvary PZ SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru a Letky MV SR cvičili simulovanú situáciu zrážky […]