Základná príprava členov hasičských jednotiek

Počas prvých dvoch májových víkendov sme sa spolu s členmi ďalších DHZ zúčastnili základnej prípravy hasičských jednotiek. Toto školenie je jedným z predpokladov zásahovej činnosti v jednotkách DHZO. Záber tém bol skutočne široký od druhu a využitia hasičskej techniky, cez druhy požiarov a spôsoby ich hasenia až po povodne či nehody nebezpečných látok a mnohé ďalšie. Nechýbala samozrejme ani predlekárska prvá pomoc. Školiteľom ďakujeme za ich čas a ochotu a veríme, že keď bude treba budeme pripravení pomôcť.