Pestrý deň pre ľudí s postihnutím na Partizánskej lúke

V utorok, dňa 19.6.2018  sa členovia DHZO BA – Dúbravka v spolupráci s Domovom sociálnych služieb Rozsutec v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja podieľali na organizácií v poradí už 9. ročníka akcie s názvom Pestrý deň. Športovo vedomostný deň už tradične otvoril starosta Mestskej časti Lamač a zároveň poslanec Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Peter Šramko, ktorý predviedol aj svoju športovú zdatnosť.

Štvorčlenné družstvá z dvanástich zariadení sociálnych služieb Bratislavského kraja si vyskúšali hasenie imitovaného požiaru pomocou džberovej striekačky, správe poskytovanie prvej pomoci, orientáciu v teréne, spoznávali prírodu a hádzali granátom na cieľ. Športové a vedomostné zápolenie sa mohlo uskutočniť vďaka ochote organizátorov, ktorými sú Dúbravskí dobrovoľní hasiči, Slovenský červený kríž, Mestské lesy Bratislava, Miestny úrad Lamač.

Bol to deň plný dobrodružných momentov pre aktívnych ľudí, čo nám pomáha utužiť priateľstvá v kolektíve poskytovateľov sociálnych služieb a zároveň prehĺbiť vzťah s klientmi v rámci DSS. Vieme, že budúci rok si táto akcia opäť nájde miesto v našom kalendári.