Ukážka hasičskej techniky počas osláv Dňa školy ZŠ Karloveská

Dňa 22.6.2018 (piatok) sme na základe žiadosti ZŠ Karloveská 61 v Bratislave – Karlovej Vsi uskutočnili ukážku hasičskej techniky počas osláv Dňa školy – Rozhýb svoju školu. Prítomní žiaci postupne po skupinách absolvovali viacero stanovíšť, na ktorých mali možnosť vyskúšať si hasenie „plameňov“ pomocou džberovej striekačky a iné športovo-pohybové disciplíny. K dispozícií bola hasičská výstroj a výzbroj, záujemcovia si mohli sadnúť a preskúmať hasičské vozidlo CAS-15 Iveco Daily. Podujatia sa zúčastnilo približne 340 žiakov, pričom hlavným cieľom projektu bolo podporiť deti a mládež k športovým aktivitám, taktiež zdravému životnému štýlu, ktorý má byť už od malička každodennou súčasťou ich života.