Prednáška a výcvik: Záchrana koní a veľkých HZ

DHZO Bratislava-Dúbravka zorganizovala 26.7.2018 prednášku a praktický výcvik: „Záchrana koní a veľkých hospodárskych zvierat v podmienkach hasičských jednotiek“.

Odborníci z firmy Pet & Horse Emergency z Brna predviedli svoje technické vybavenie, treningovú figurínu koňa, špeciálnu záchra

nnú sieť a oboznámili účastníkov školenia s metodikou jej používania. Následne si všetci účastníci školenia postupy prakticky precvičili pri rôznych modelových situáciach.
Svojou účasťou na školení nás poctila st. inštruktorka strediska špec. výcviku odboru kynológie a hipilógie Prezídia PZ, Polícia Slovenskej republiky npor. Bc. Monika Viková.

Za technickú pomoc a poskytnutie priestorov sa chceme poďakovať Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.