Deň otcov v Dúbravke

Dňa 10.6.2018 (nedeľa) sme uskutočnili pri príležitosti osláv Dňa otcov v priestore parku Pekníkova ukážku hasičskej techniky CAS-15 Iveco Daily. Prítomní návštevníci si mali možnosť okrem iných športových disciplín vyskúšať hasenie „plameňov“ za pomoci džberovej striekačky, hádzanie granátov na cieľ, oboznámiť sa z technickým vybavením a výstrojom, ktorým disponujú Dúbravskí dobrovoľní hasiči. Uvedenej akcie sa zúčastnilo okolo 150 obyvateľov.