Čerešňový juniáles v Dúbravke

V sobotu, dňa 16. júna 2018 sme sa podieľali na prípravách a samotnom priebehu tradičného kultúrno-spoločenského podujatia „Čerešňový juniáles“, ktorý sa konal pred Domom kultúry Dúbravka. Organizátorom tejto akcie bola Mestská časť BA – Dúbravka a Dom kultúry Dúbravka, záštitu prevzal starosta RNDr. Martin Zaťovič.

Na začiatku dostali priestor tradície, po úvodnom príhovore zástupcu starostu Mgr. Ľuboša Krajčíra, priniesli pred pódium Dúbravskí dobrovoľní hasiči symbolický čerešňový strapec. Nasledovalo strihanie, rozdávanie a pojedanie od najmladších po najstaršie generácie návštevníkov. Vyhodnotila sa aj Veľká čerešňová súťaž v kategórií fotografickej a výtvarnej, ktorú zorganizovali Dúbravské noviny. Nechýbali stánky s občerstvením a pestrý kultúrny program, kde postupne vystúpili členovia Speváckeho zboru Matice slovenskej v podaní piesne „Čerešničky, čerešničky, čerešne…“, ďalej kapela Oukey, Ivana Bagová a skupina Happyband. K sprievodným akciám patrila súťaž Master plank.