Technický zásah – odstránenie spadnutého stromu z chodníka

Dňa 7. júna 2018 o 15:10 bola jednotka DHZO BA-Dúbravka vyslaná Operačným strediskom KR HaZZ Bratislava na technickú pomoc – odstránenie spadnutého stromu na chodníku, ktorý ohrozuje bezpečnosť chodcov v lokalite Devínska cesta pri výjazde na Dlhé diely. Na miesto udalosti bola vyslaná technika CAS-15 Iveco s osádkou 1+2. Po príchode na adresu bolo zistené, že sa jedná o zlomený strom na a nad chodníkom, pričom zasahoval do celej jeho šírky. Časť visiaceho konára bola zrezaná pomocou reťazovej motorovej píly. Nakoľko strom bol vo výške naštiepený, nebolo možné ho bezpečne zrezať zo zeme, na miesto bola povolaná jednotka HaZÚ s výškovou technikou. Po odrezaní stromu členovia DHZO následne dočistili okolie a chodník. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na svoju základňu.