Technická pomoc – ekologický zásah

Dňa 20.01.2018 o 15:10 bola jednotka DHZO BA-Dúbravka vyslaná Operačným strediskom KR HaZZ Bratislava na technickú pomoc-ekologický zásah pri úniku neznámej olejovitej látky na Tulipánovej ul. v Dúbravke. Na miesto udalosti bola vyslaná technika CAS-15 Iveco s osádkou 1+1. Po príchode na adresu bolo zistené, že únik pokračuje aj na ulici Pod záhradami až na križovatku s Vendelínskou. Cestná komunikácia bola očistená odmastňovčom a opláchnutá vodou. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na svoju základňu.