Dar v podobe repasovanej hasičskej techniky CAS-32 T 148 6×6 zavítal do Dúbravky

V stredu, dňa 17.1.2018 sme už od ranných hodín očakávali príchod našej repasovanej CAS-32 T 148 6×6, ktorú v rámci zhodnotenia hasičskej techniky DHZO zabezpečilo Ministerstvo vnútra SR  a Dobrovoľná požiarna ochrana SR. Pred hasičskou zbrojnicou boli nastúpení členovia DHZO v zásahových odevoch a pracovných rovnošatách, aby slávnostne privítali vzácnych hostí: gen. JUDr. Alexandra Nejedlého, PhD. – prezidenta HaZZ, plk. Ing. Martina Blahu – riaditeľa KR HaZZ v Bratislave, pplk. Mgr. Mariána Bugára – veliteľa HaZÚ hl.m. SR Bratislavy, Vendelína Horvátha – generálneho sekretára DPO SR a RNDr. Ondreja Blažeka – zástupcu firmy THT Slovensko. Pri tejto významnej udalosti nesmeli chýbať ani zástupcovia MČ BA – Dúbravka: RNDr. Martin Zaťovič – starosta, Mgr. Ľuboš krajčír – vicestarosta a MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH – poslanec MZ a BSK. Nasledovali príhovory jednotlivých hostí, poďakovanie za činnosť dobrovoľných hasičov, vykonávanú v prospech Dúbravky. To najdôležitejšie prišlo v podobe odovzdania kľúčov od vozidla prezidentom HaZZ do rúk podpredsedu – veliteľa DHZ, samozrejme nezabudli sme ani na symbolické pokrstenie šampanským, ktorého sa ujali prezident HaZZ, starosta MČ BA – Dúbravka a veliteľ jednotky DHZO. Po oficiálnej časti sa dúbravskí dobrovoľní hasiči pustili do prehliadky a kontroly vozidla, pričom neskrývali v tvári nadšenie z nového moderného prírastku. Nasledovalo menšie občerstvenie a priateľská diskusia v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Dúbravka. Slávnostné uvedenie do života a predstavenie obyvateľom je naplánované v máji 2018  počas osláv sviatku patróna hasičov – sv. Floriána.

Nesmierne sme vďačný za tento dar a pevne veríme, že bude slúžiť v prospech obyvateľov Dúbravky ešte po dlhé roky!

foto: MČ Bratislava-Dúbravka