marec 2018

Nové edukačné pomôcky pre deti

„Oheň je dobrý sluha, no zlý pán,“ hovorí nová hasičská omaľovánka určená pre dúbravských predškolákov. Vydal ju Dobrovoľný hasičský zbor mestskej časti Bratislava-Dúbravka v spolupráci s miestnym úradom. Radí, čo […]