Nové edukačné pomôcky pre deti

„Oheň je dobrý sluha, no zlý pán,“ hovorí nová hasičská omaľovánka určená pre dúbravských predškolákov. Vydal ju Dobrovoľný hasičský zbor mestskej časti Bratislava-Dúbravka v spolupráci s miestnym úradom. Radí, čo robiť, ako privolať pomoc a aj to, ktoré veci sú nebezpečné. Okrem omaľovánky je novinkou aj pracovný zošit s názvom „Požiare“, ktorý je určený pre prvý stupeň základných škôl a obsahuje 23 strán s mnohými úlohami. Pracovné zošity a aj omaľovánku si deti budú môcť po vyplnení zobrať domov, aby si spoločne s rodičmi zopakovali správne postupy, ako sa zachovať v prípade vzniku požiaru alebo ako sa správať, aby žiadna mimoriadna udalosť nevznikla.

„Dobrovoľný hasičský zbor obce Bratislava-Dúbravka v minulom roku komunikoval, spolupracoval a následne sa inšpiroval projektmi neziskovej organizácie Záchranný kruh,“ približuje Matej Filípek, iniciátor projektu, miestny poslanec a veliteľ dobrovoľného hasičského zboru obce v Dúbravke. „Organizácia Záchranný kruh pôsobí na území Českej republiky, združuje záchranárske subjekty a ďalšie inštitúcie, spoločnými silami vyvíjajú a realizujú systém informovania, vzdelávania a prevencie v oblasti bežných rizík a mimoriadnych udalostí.“ Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru obce dodáva, že doteraz Dúbravke edukačné pomôcky, ktoré majú výrazne zlepšiť vyučovací proces detí a prevenciu, chýbali. Na tlač omaľovánok a pracovných listov a tiež nákup nových edukačných pomôcok prispela mestská časť Bratislava-Dúbravka.

V rámci edukácie a požiarnej prevencie zakúpil dobrovoľný hasičský zbor obce viaceré didaktické pomôcky. Ide o drevený paraván so záchranárskymi obrázkami určený na výučbu predškolákov. Na vyučovanie slúži aj dosková hra „Zachráň sa“, počas nej sa deti zoznamujú so základnými pravidlami správania sa v prípade mimoriadnych udalostí, ako napríklad dopravná nehoda, lesný požiar, letecká nehoda, únik nebezpečnej látky, povodeň, požiar budovy, víchrica, výbuch plynu, zemetrasenie. Druhá dosková hra „Požiare“ zahŕňa päť vzdelávacích hier: schované obrázky, požiarne cvičenie, behacie pexeso, kvarteto a čo si zapamätáš. K jednotlivým hrám sú k dispozícií pracovné a metodické listy. Tému zakladania ohňa v prírode, možné riziká a správne postupy vysvetľuje ďalšia dosková hra „Majster ohňa“. Doplnkom pomôcok na výučbu v domácnosti je poster „Domček rizík“.

Vďaka novým interaktívnym metódam sa deti a žiaci oboznamujú s viacerými rizikami, ktoré môžu vzniknúť v domácom prostredí. V spojení s dataprojektorom je k dispozícií sada 13 interaktívnych kurzov na CD určená pre materské a základné školy. Obsahuje témy – Bežné riziká, Osobné bezpečie, Mimoriadne udalosti, Požiare, Dopravná výchova, Atmosférické poruchy, Havárie, Zemetrasenie, Terorizmus, Povodne a Príručku prvej pomoci. Počas školského roka plánujú dúbravskí dobrovoľní hasiči navštevovať deti predškolského veku v materských školách a aj žiakov prvého stupňa základných škôl.