Ukážka pre deti MŠ Bulíkova

V pondelok 29. mája sme boli pozvaní na MŠ Bulíkova, kde sme spolu s PZSR a odťahovou službou SOSTEAM predviedli detičkám ukážku našej práce a techniku a vybavenie hasičského auta. Počas krátkej prednášky sme ich taktiež mohli hravou formou oboznámiť so základmi protipožiarnej bezpečnosti. Vzhľadom na už takmer letné slniečko a vysoké teploty mal nakoniec najväčší úspech požiarny vak, s ktorým si deti mohli vyskúšať striekanie vody na terče, spolužiakov aj pani učiteľky 🙂 Za pozvanie ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu takúto veselú akciu.