máj 2017

Ukážka pre deti MŠ Bulíkova

V pondelok 29. mája sme boli pozvaní na MŠ Bulíkova, kde sme spolu s PZSR a odťahovou službou SOSTEAM predviedli detičkám ukážku našej práce a techniku a vybavenie hasičského auta. […]

Športový deň seniorov

Koncom mája sme boli pozvaní na tretí ročník Športových hier seniorov Dúbravky. Na štart šesťboja sa postavilo 92 seniorov, ktorí súťažili v disciplínach ako hod granátom na cieľ, hod medicinbalom […]

Ukážka pre deti MŠ Ušiakova

V pondelok 22. mája sme navštívili deti zo škôlky MŠ Ušiakova 1, aby sme im hravou formou ukázali hasičskú techniku a porozprávali niečo o práci hasičov a o protipožiarnej bezpečnosti. […]