Deň detí v Dúbravke

1. jún už tradične patrí k sviatku všetkých detičiek. Nebolo tomu inak ani tento rok a tak sa mestská časť Bratislava-Dúbravka rozhodla zorganizovať podujatie pre detičky a ich rodičov pred DK Dúbravka. Podujatie sprevádzali rôzne vystúpenia a predvádzacie akcie.

Jedným z predvádzajúcich bola aj náš dobrovoľný hasičský zbor Dúbravka. Detičky si mohli vyskúšať hasičskú prilbu, striekanie vodou pomocou „džberovky“ na cieľ, sadnúť si do hasičských áut, odfotiť sa s hasičmi, náradím, pomôckami, dostali rôzne sladkosti, darčeky… Celý program sme ukončili predvedením hasičského zásahu ako aj striekaním vody z hasičskej lafety.

Úsmevy detí bola tá najkrajšia odmena pre všetkých členov DHZ aj DHZO a tým patrí za zorganizovanie a pomoc veľké ďakujem.