Nezaradené

Ukážka pre deti MŠ Ušiakova

V pondelok 22. mája sme navštívili deti zo škôlky MŠ Ušiakova 1, aby sme im hravou formou ukázali hasičskú techniku a porozprávali niečo o práci hasičov a o protipožiarnej bezpečnosti. […]