Kurz obsluhy ručných reťazových motorových píl

Dňa 25. novembra 2017 sa uskutočnili záverečné skúšky šiestich členov DHZO BA – Dúbravka, zamerané na získanie odbornej spôsobilosti obsluhy ručných motorových píl v zmysle Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 43/1985 Zb. o zaistení bezpečnosti práce s ručnými motorovými reťazovými pílami, STN 480004 Ťažba a doprava dreva, výklad vybraných pojmov a ich súvisiace predpisy.

Úspešnému zvládnutiu tohto kurzu predchádzali odborné teoretické prednášky, zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s motorovou reťazovou pílou, používanie osobných ochranných pracovných pomôcok ako aj možné riziká spojené s činnosťou   pri ťažbe drevnej hmoty. Praktická časť bola zameraná na technické bezpečnostné prvky motorovej píly, techniku práce s ňou (rezanie dreva nabiehajúcou a obiehajúcou časťou reťaze a rezanie zápichom, jednotlivé metódy odvetvovania stromov, priečne delenie dreva a pod.), zvolenie správneho technologického a pracovného postupu ťažby, problematiku ťažby kalamitného dreva a iné. Dôležitá časť bola venovaná kontrole technického stavu motorovej píly, rizikám vzniku pracovných úrazov a poskytovanie prvej pomoci.