Dúbravský klobáskový festival

Piatok, dňa 17. novembra 2017, teda v Deň boja za slobodu a demokraciu, sa uskutočnil v priestoroch Dúbravského múzea na ulici Pod záhradami 19, jubilejný 10. ročník tradičného kultúrno-spoločenského podujatia, ktoré organizovalo Dúbravské múzeum v spolupráci s Domom kultúry Dúbravka. Zmyslom tejto akcie je priblížiť návštevníkom tradičnú „ručnú“ výrobu klobás, rovnako pripomenúť a oživiť kulinárske tradície našich predkov – starých Dúbravčanov pre mladšie generácie, s cieľom zasúťažiť si medzi jednotlivými družstvami o najlepšiu klobásku.

V hodnotiacej porote tento rok zasadli Dúbravskí miestni poslanci p. Tomáš Husár, Marián Takács a Ing. Juraj Horan, spoločne so špecialistami „z ľudu“ p. Marošom Balážom a Miškou Minárovou. Na štart sa pripravilo celkom 7 družstiev, kde Dúbravskí dobrovoľní hasiči postavili až dve súťažné družstvá pod názvami „sv. Florián“ a „Dúbravskí hasiči B“. Po vyhodnotení vizuálnych a chuťových parametrov súťažných vzoriek odbornou porotou sme sa umiestnili na krásnom 2. a 3. mieste, čo nás veľmi potešilo, taktiež sme získali vecné ceny v podobe balíčkov korenín. Podľa referencií veľkého počtu návštevníkov a ohlasov boli všetci nadmieru spokojní, nami vyrobené klobásky sme ponúkali na grile a po chvíli sme zistili, že nám neostala ani jedna klobáska. Nakoľko v ten deň bolo veľmi chladné a sychravé zimné počasie, prítomným sme ponúkali výborný horúci ríbezlák, ktorí im padol veľmi vhod.

Sprievodným programom akcie bola možnosť prehliadky priestorov Dúbravského múzea s odborným výkladom, ukážka výroby tradičných dúbravských klobás, ochutnávka starodúbravskej kapustnice s klobásovými guľkami a pečenej čerstvej klobásy. Tešíme sa na ďalší ročník tohto vydareného podujatia!