Technický zásah – spadnutý strom

Dňa 31.10.2017 o 09:12 h. sme boli požiadaný o pomoc pri likvidácií spadnutého stromu na ulici Strmé Sady č. 2/B v starej Dúbravke. Jednalo sa o veľký vyvrátený strom (tuju) na súkromnom pozemku fyzickej osoby, ktorý nevydržal predchádzajúci nápor silného vetra. Zasahovali sme s hasičskou technikou CAS-15 Iveco Daily, osádka 1+3, pomocou motorovej píly a pracovného lana. Návrat jednotky na hasičskú zbrojnicu o 12:35 h.