Pestrý deň na Partizánskej lúke

Leto je už pomaly za nami, ale ešte stále v nás znie radosť zo súťaží na Partizánskej lúke, kde Domov sociálnych služieb Rozsutec v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja dňa 15.06.2017 organizoval v poradí už ôsmy ročník akcie s názvom „Pestrý deň“. Tento športovo vedomostný deň tradične slávnostne otvoril starosta Mestskej časti Lamač a zároveň poslanec Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Peter Šramko. Štvorčlenné družstvá z jedenástich zariadení sociálnych služieb Bratislavského kraja si vyskúšali hasenie požiaru pomocou džberovej striekačky, správne poskytovanie prvej pomoci, orientáciu v teréne, spoznávali prírodu a hádzali granátom na cieľ. Športové a vedomostné zápolenie sa mohlo uskutočniť vďaka ochote a vzájomnej spolupráce organizátorov, ktorými sú členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Dúbravke, Slovenský červený kríž, Mestské lesy Bratislava a Miestny úrad BA – Lamač. Už teraz vieme povedať, že budúci rok si táto akcia opäť nájde miesto v našom „hasičskom“ kalendári.