Hasičské slavnosti – Litoměřice 2017

Tohtoročný už VII. ročník celorepublikového zrazu hasičstva s výstavou historickej ale aj modernej hasičskej techniky Hasičské slávnosti Litoměřice 2017, sa uskutočnil v dňoch 09.-11. júna 2017. Ide o najväčšie stretnutie tohto druhu v ČR, pričom medzinárodnú spoluprácu potvrdzuje opätovná účasť vystavujúcich zborov zo zahraničia – Slovenska, Maďarska, Nemecka a Poľska. Koná sa každé tri roky a je spoločným stretnutím profesionálnych a dobrovoľných hasičov, ktorí sa v bežnom živote vidia prevažne pri zásahovej činnosti. Tieto slávnosti sú pre nich sviatkom, kde sa stretnú na priateľskej úrovni, porozprávajú sa a predstavia spoločne širokej verejnosti hasičskú techniku, ktorou disponujú.

Už po tretí krát sa tejto akcie zúčastnila tiež delegácia šiestich členov DHZ BA – Dúbravka, avšak tento ročník bol predsa len výnimočný, nakoľko sme náš hasičský zbor reprezentovali ako vystavovatelia čerstvo zrekonštruovanej historickej pračky na hadice typu HP-1, ktorej rok výroby je 1960. Zakúpili sme ju z vlastných finančných príspevkov v roku 2016, ale jej nálezový stav nám neumožnil jej dôstojné prezentovanie na verejnosti. Preto nasledovali hodiny a hodiny prác spojených s brúsením, výmenou poškodených dielov, lakovaním a konečnou kompletizáciou celého mechanizmu.

Samotný príchod na výstavisko Zahrada Čech v Litoměřiciach sa uskutočnil v piatok 9.6.2017, kde organizátorom podujatia sme mali rezervované miesto na výstavu našej hasičskej techniky, nasledoval bohatý kultúrny program, dynamické a statické ukážky historickej a modernej hasičskej techniky až do večerných hodín, kedy v Katedrále sv. Štěpána ukončila piatkový deň slávnostná Floriánska omša. V nej vytvorili traja členovia DHZ BA – Dúbravka spoločne s ostatnými hasičskými zbormi čestnú stráž, vrátane celkového počtu 38 práporov. Po jej ukončení nasledoval voľný program a večerná prehliadka pamätihodností historického mesta Litoměřice. Pre návštevníkov bola taktiež otvorená stanica profesionálnych hasičov v Litoměřiciach, ktorá pri príležitosti konania slávností usporiadala počas obidvoch dní Deň otvorených dverí s bohatým programom pre deti a dospelých.

Do sobotňajšieho rána sa prebúdzali všetci hasiči s vedomím, že už od 9:00 h. začína zoraďovanie hasičských zborov a techniky na Mierovom námestí. Za znenia tónov Hudby Policie a Hradnej stráže ČR napochodovali na námestie vlajkonosiči so slávnostnými prápormi. Za nezištnú obetavú prácu odvedenú v prospech občanov poďakovalo nastúpeným jednotkám niekoľko najvyšších predstaviteľov, medzi ktorými nechýbal minister vnútra Milan Chovanec, práci hasičov žehnal z tribúny kardinál Dominik Duka. Viac ako dvojhodinová prehliadka historických vozidiel, striekačiek, najmodernejšej techniky vrátane ťažkých transportérov používaných pri technických zásahoch, pokračovala opäť bohatým programom v priestore výstaviska. Jednotlivé hasičské zbory priviezli krásne vyleštené historické striekačky, záprahové, parné a taktiež historické hasičské automobily rôznych typov. Zo Slovenska nechýbali tiež medzi vystavovateľmi dobrovoľné hasičské zbory zo Šamorína, Gabčíkova, či Martina – Priekopy. Počas kultúrneho programu sa vystriedalo až 300 účinkujúcich v podaní miestnych hudobných telies z Roudnice nad Labem, Loun, Litoměříc, Štětí a Českej Lípy, Hudby Hradnej stráže a Policie ČR. Na futbalovom ihrisku prebiehalo popoludní priateľské stretnutie medzi českými a slovenskými profesionálnymi hasičmi, ktoré skončilo remízou. Samotným vyvrcholením večera a rovnako celých slávností boli ukážky zásahov záchrannej a špeciálnej techniky Hasičského a záchranného zboru ČR na rieke Labe, zásah vrtuľníka pri plnení tzv. „bambivaku“, používaného pri hasení rozsiahlych lesných požiarov a záchranu topiaceho sa človeka z vodnej hladiny. S prichádzajúcou tmou pripravili členovia ôsmych dobrovoľných hasičských zborov očakávaný svetelný a zvukový zážitok v podobe hasičskej hudobnej fontány na Lodnom námestí, ktorá je inšpirovaná farebnými hudobnými vystúpeniami Křižíkového fontány, pričom voda je striekaná s desiatok prúdnic ovládaných hasičmi za súčasného pôsobenia svetelných efektov. Záver náročného a zážitkami nabitého sobotňajšieho večera zakončil veľkolepý ohňostroj.

V priebehu obidvoch dní prišlo na hasičské slávnosti približne 27000 návštevníkov, 250 hasičských zborov s rôznou technikou. Vystavených bolo približne 300 kusov techniky, na slávnostnom nástupe defilovalo cez 300 zborov a vidieť sa dalo 121 krásnych historických práporov. V meste Litoměřice sme sa cítili veľmi dobre, už teraz sa tešíme a pripravujeme na ďalší ročník, ktorý je plánovaný v roku 2020. S hasičským pozdravom „Bohu na slávu –blížnemu na pomoc!“ dovidenia opäť v Litoměřiciach.