Praktický výcvik používateľov ADP

Dňa 19.7. sa v priestoroch polygónu HBZS v Lozorne piati naši členovia zúčastnili výcviku používateľov autonómnych dýchacích prístrojov. Absolvovanie tohto pravidelného ročného preškolenia je nevyhnutným predpokladom pre použitie ADP v praxi, či už pri cvičeniach alebo zásahoch. Všetci členovia polygón úspešne zvládli a patrične si ho užili. Pracujeme aj na videu, pribudne čoskoro 🙂