Ukážka techniky-deň školy

Dátum: 22. júna 2018

Čas: 10:00-12:00

Miesto: ZŠ Karloveská 61