Športové hry seniorov

Dátum: 17. mája 2018

Čas: 08:00-12:00

Miesto: Park Pekníkova