Oslava patróna hasičov – sv. Floriána

Dátum: 12. mája 2019

Čas: 10:00-14:00

Miesto: Hasičska zbrojnica, Žatevná