Dezinfekcia priestorov po plošnom testovaní

Máme za sebou úspešný, ale náročný víkend, spojený s celoplošným testovaním obyvateľov proti koronavírusu Covid-19.

V nadväznosti na túto udalosť a na základe požiadavky vedenia MČ BA-Dúbravka členovia DHZO BA-Dúbravka zrealizovali počas dnešného dňa komplexnú dezinfekciu interiérov viacerých objektov v rámci celej Dúbravky, ktoré slúžili ako odberné miesta počas testovania, aby boli bezpečné a pripravené na ďalší deň.

Celkom bola dezinfekcia uskutočnená v 11-tich objektoch a to:
– Dom kultúry Dúbravka – Saratovská ul.
– Centrum rodiny – Bazovského ul.
– Základná škola – Beňovsksého ul.
– Základná škola – Nejedlého ul.
– Základná škola – Pri kríži ul.
– Základná škola – Sokolíkova ul.
– Súkromná základná škola Wonderschool – Bilíkova 34
– Gymnázium – Bilíkova ul.
– Stredná odborná škola pedagogická – Bullova ul.
– Základná umelecká škola Eugena Suchoňa – Batkova ul.
– Stredná priemyselná škola elektrotechnická – Karola Adlera 5.

Na dezinfekciu spoločných priestorov a pevných plôch bol použitý motorový postrekovač Stihl so širokospektrálnym prípravkom Desclean Crema 1%, uzavreté miestnosti podľa potreby ošetrené generátorom ozónu.

Použitá hasičská technika CAS-15 Iveco Daily s osádkou 1+1, ochranné pracovné pomôcky (jednorazové ochranné obleky, návleky na obuv, ochranné okuliare, gumené rukavice a ochranné respirátory FFP-3).

Zúčastneným ďakujeme ???