Zábavné popoludnie s hasičmi

Dátum: 8. septembra 2018

Čas: 15:00

Miesto: Park Pekníkova