XXX. ročník medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou

Dátum: 2. septembra 2017

Čas: 11.00

Miesto: Rusovce