Oslava sviatku patróna hasičov – sv. Floriána

Srdečne vás pozývame osláviť s nami sviatok patróna hasičov – sv. Floriána. Stretneme sa 12. mája 2019 o 10.00. Po sprievode a slávnostnej svätej omši v kostole sv. Kozmu a Damiána sa môžete už tradične tešiť na spoločné posedenie pri zbrojnici, občerstvenie a ukážku hasičskej techniky.