november 2018

Dňa 25.10.2018 sme v čase od 17:00 h. do 19:00 h. zabezpečovali s vozidlom CAS-15 Iveco a osádkou 1+4 požiarno-asistenčnú službu pri príležitosti konania kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom „Halloween party“, ktoré organizoval Dom […]

Potešilo a úprimne ďakujeme

„Za polievanie okrasnej zelene a drevín, čistenie ulíc a chodníkov, ako aj sôch na verejnom priestranstve, za požiarnu a zdravotnú asistenciu pri mnohých kultúrno-spoločenských podujatiach, edukáciu v oblasti protipožiarnej prevencie pre deti, mládež aj […]