Oslava patróna hasičov – Sv. Floriána

Dňa 13.5.2018 (nedeľa) od 10:00 h. do 15:00 h. sa konala v Dúbravke oslava patróna hasičov – Sv.Floriána. Úvod začal tradične stretnutím pred hasičskou zbrojnicou na Žatevnej ul., nasledoval spoločný presun do Kostola Sv.Kozmu a Damiána, kde prebehla slávnostná omša. Po jej ukončení členovia DHZ pri soche Sv.Floriána položili kytice kvetov nielen k sviatku hasičov, ale aj ku Dňu matiek. K prítomným sa prihovoril predseda DHZ a starosta MČ BA-Dúbravka. V závere tejto spomienkovej akcie bolo pripravené občerstvenie pred hasičskou zbrojnicou, ukážka hasičskej techniky DHZO a spoločné posedenie za krásneho slnečného počasia.