Prednáška s ukážkou pre žiakov ZŠ Pri kríži

Dňa 27. októbra sme boli pozvaní na cvičenie ZŠ Pri kríži kde mali deti možnosť dozvedieť sa množstvo užitočných informácií z oblasti ochrany pred požiarmi a poskytovania prvej pomoci. Veľmi nás teší záujem žiakov o poznatky a tešíme sa na ďalšiu návštevu.