Technická pomoc – ekologický zásah

Dňa 17.08.2017 o 11:20 bola jednotka DHZO BA-Dúbravka požiadaná zamestnancom Miestneho úradu Dúbravka o technickú pomoc-ekologický zásah pri úniku prevádzkových kvapalín (nafty) z motorového vozidla na Talichovej ul. v Dúbravke. Na miesto udalosti bola vyslaná technika CAS-15 Iveco s osádkou 1+2. Po príchode na adresu bola cestná komunikácia zasypaná sypkým sorbentom, následne dočistená odmastňovčom a opláchnutá tlakovou vodou. Po ukočení prác sa jednotka vrátila na svoju základňu.