Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vzhľadom na pretrvávajúce horúčavy pripomíname, že stále platí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Okrem iného je zakázané:
– fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
– vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
– spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Aktuálnu situáciu môžete sledovať na stránke http://www.hasicisr.sk/ v sekcii dôležité oznamy.